Статті з даного блогу не претендують на абсолютну істину. Цей блог створений на базі нотаток, які записувались на різних стадіях вивчення програмування.
Термінал terminator + fzf search

Альтернативний темінал для Linux плюс корисні інструменти до нього

Python datetime

Timezone in Python: Naive & Aware - різниця

Git Cherry Pick

Вишенька на торті - git команда, яка забирає тільки зміни

Зміна remote's URL

Як змінити remote url в GIT

Git rebase, squash

Отримання змін з головної гілки, об'єднання декількох комітів

Install and run PyCharm for linux

Встановлення і запуск PyCharm через application menu linux (ubuntu)

Python tests, parametrize

Як виконати декілька тестів в одній фнкції.

Django, Nginx, uWSGI

Деплой сайту на Django за допомогою Nginx, uWSGI, Supervisor