Зміна remote's URL

15 серпня 2019 р.

Змінити remote URL в GIT можна за допомогою команди git remote set-url

Remote url може мати формати для оновлення через HTTPS або SSH:

https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git
git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git
ssh://root@11.22.33.456/gits/myprogect.git

Заміна URL з SSH на HTTPS

В терміналі преревіряємо існуючі назви

$ git remote -v
> origin  git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git (fetch)
> origin  git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git (push)

Оновлюємо на HTTPS

$ git remote set-url origin https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git

Перевіряємо зміни

$ git remote -v
> origin  https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git (fetch)
> origin  https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git (push)

Тепер після команд, таких як git fetch, git pull, git push

Заміна URL з HTTPS на SSH

В терміналі преревіряємо існуючі назви

$ git remote -v
> origin  https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git (fetch)
> origin  https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git (push)

Оновлюємо на SSH

$ git remote set-url origin git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git

Перевіряємо зміни

$ git remote -v
> origin  git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git (fetch)
> origin  git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git (push)

Інші дописи

Git Cherry Pick

Вишенька на торті - git команда, яка забирає тільки зміни

Django, Nginx, uWSGI

Деплой сайту на Django за допомогою Nginx, uWSGI, Supervisor